top of page

Strike One

Italų kompanijos Arsenal Firearm pistoletas. Sukurtas pagal „Striž“ projekto specifikaciją (Rusijos specialiosioms pajėgoms). Tačiau taip ir nebuvo pasirinktas. Bandymų metu užsirekomendavo, kaip puikus sportinio ir karinio ginklo pavyzdys. Taip pat, įgijo didelį populiarumą Europos civilinėje rinkoje.

Techniškai įdomus savo neįprasta vamzdžio užrakto sistema. Ši sistema leidžia gerokai nuleisti vamzdį rankenos atžvilgiu. Kas juntamai sumažina vamzdžio atatranka šaudymo metu.

 

Parametrai

Svoris: 0,890 kg

Vamzdžio ilgis: 127 mm

Kalibras: 9×19 mm

 

-------

 

Strike One is a pistol manufactured by Italian company Arsenal Firearm. It was developed as part of the Strizh project for the Russian special forces, but was not adopted for service. During testing, it proved to be a fine example of sporting and military weapons. It has gained wide popularity in the European civilian market.

Technically interesting due to its unusual barrel locking system, which allows the barrel to be lowered significantly relative to the grip, which significantly reduces the recoil of the barrel during firing.

 

Specifications

Weight: 0.890 kg

Barrel length: 127 mm

Caliber: 9×19 mm

Arsenal Firearms - Strike One

1,00 €Price
    bottom of page